Informasjon fra styret

Til alle husstander i borettslaget

Varsel om endring i fellesutgifter

 

Styret i Åsenhagen brl. har  besluttet å øke fellesutgiftene med 5% fra januar 2016.

Dette pga. økningen i eiendomsskatten og den generelle prisøkningen.

Mvh.

Styret i Åsenhagen Borettslag

Stig Andersen                                                              John Are Kristiansen

Mette Lonstad                                                              Elisabeth Vesth

Marte Ruud