Generalforsamling

Til eiere

Forhåndsvarsel årsmøte / generalforsamling i Åsenhagen borettslag.

Det varsles herved om at ordinært årsmøte / generalforsamling i Åsenhagen borettslag vil bli avholdt 11 april 2018 kl.1800
Frist for innmelding av saker er 1 mars 2018

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøte / generalforsamling.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:
Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte / generalforsamling
Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møte med å behandle og ta stilling til saken.
Hvis en sak anses lite egnet for behandling på møte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøte / generalforsamlingen.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret v/styreleder Mette Lonstad innen fristen.

Egen innkalling, med vedlegg, vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte /generalforsamling.

Styret v/Mette Lonstad

e-post: styret@asenhagen.no