Månedlige arkiver: april 2018

Informasjon fra styret

SNØSMELTING:

Våren er i anløp, det betyr at store mengder snø skal smeltes. Styret oppfordrer alle beboere til å gjøre noen enkle grep selv for å unngå at kjellerne blir fylt med vann. Vi anbefaler at dere sjekker takrennene og nedløpsrørene, slik at smeltevannet kan ledes bort fra huset. Sjekk også regelmessig kjellerne deres slik at de ikke blir fylt med vann. For å forebygge kan man også på privat initiativ gå til anskaffelse av en evt. vannpumpe/vannsuger slik at man er forbredt dersom vann skal trenge inn. Hvis det blir skade på bygning (tak,gulv og vegger) så er det kun borettslagets forsikring som dekker de skadene. Hvis beboerne har skade på sitt innbo, så må de melde dette til sitt selskap, det blir ikke dekket av bygningsforsikringen til borettslaget.

VIKEN FIBER:

Viken Fiber holder på med graving nede ved Industriveien, og har planer om å legge rør oppover mot Åsenhagen, og tilknytte nettet der. Dette vil gjøre at vi kan få en redundant løsning på fiberen, med da mating av nettet fra begge sider. En slik løsning er med på å sikre nettet, hvis et kabelbrudd eller lignende skulle oppstå. De kommer derfor til å grave seg inn til en trekkekum/skjøtekum som ligger i gresset utenfor Åsenhagen 25A

DUGNAD:

Vårdugnaden blir 7. mai 2018. Hold av datoen

Nærmere beskjed kommer senere.

GENERALFORSAMLING:

Minner om generalforsamling 11/4-18 kl. 1800 på Åsenhagen skole på personalrommet.

Mvh

Styret i Åsenhagen Borettslag