Dugnad i borettslaget

INFORMASJON FRA STYRET

Mai 2018

Dugnad mandag 7. mai 2018 kl. 1700
på fellesarealene i Åsenhagen Brl.

Her er noe av det som skal gjøres:

– Feie og spyle platting
– Feie og spyle lekeplass
– Plante blomster
– Rydde hellegangene for grus
– Rake løv på fellesarealer
– Plukke søppel
– Henge opp stiger
– Vaske søppelcontainere og rydde rundt disse
– Fjerne grus/sand fra synlige drensrør

Styret stiller med nødvendig utstyr. Dere stiller med arbeidslyst og pågangsmot.
Det blir bestilt container slik at dere kan få tatt en opprydning i loft, kjeller og hage  (Det er imidlertid ikke lov til å kaste farlig avfall her som f.eks. malingsspann og elektriske artikler)
Styret fikser kaffe, is og litt leskedrikk etter dugnad.

Mvh.

Styret i Åsenhagen Borettslag
Alper Wiik-Gøksu 404 96 240

P.S: Hold av 9. juni da blir det sommerfest for små og store i
borettslaget. Mer info kommer litt senere.

Informasjon fra styret

SNØSMELTING:

Våren er i anløp, det betyr at store mengder snø skal smeltes. Styret oppfordrer alle beboere til å gjøre noen enkle grep selv for å unngå at kjellerne blir fylt med vann. Vi anbefaler at dere sjekker takrennene og nedløpsrørene, slik at smeltevannet kan ledes bort fra huset. Sjekk også regelmessig kjellerne deres slik at de ikke blir fylt med vann. For å forebygge kan man også på privat initiativ gå til anskaffelse av en evt. vannpumpe/vannsuger slik at man er forbredt dersom vann skal trenge inn. Hvis det blir skade på bygning (tak,gulv og vegger) så er det kun borettslagets forsikring som dekker de skadene. Hvis beboerne har skade på sitt innbo, så må de melde dette til sitt selskap, det blir ikke dekket av bygningsforsikringen til borettslaget.

VIKEN FIBER:

Viken Fiber holder på med graving nede ved Industriveien, og har planer om å legge rør oppover mot Åsenhagen, og tilknytte nettet der. Dette vil gjøre at vi kan få en redundant løsning på fiberen, med da mating av nettet fra begge sider. En slik løsning er med på å sikre nettet, hvis et kabelbrudd eller lignende skulle oppstå. De kommer derfor til å grave seg inn til en trekkekum/skjøtekum som ligger i gresset utenfor Åsenhagen 25A

DUGNAD:

Vårdugnaden blir 7. mai 2018. Hold av datoen

Nærmere beskjed kommer senere.

GENERALFORSAMLING:

Minner om generalforsamling 11/4-18 kl. 1800 på Åsenhagen skole på personalrommet.

Mvh

Styret i Åsenhagen Borettslag

Generalforsamling

Til eiere

Forhåndsvarsel årsmøte / generalforsamling i Åsenhagen borettslag.

Det varsles herved om at ordinært årsmøte / generalforsamling i Åsenhagen borettslag vil bli avholdt 11 april 2018 kl.1800
Frist for innmelding av saker er 1 mars 2018

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøte / generalforsamling.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:
Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte / generalforsamling
Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møte med å behandle og ta stilling til saken.
Hvis en sak anses lite egnet for behandling på møte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøte / generalforsamlingen.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret v/styreleder Mette Lonstad innen fristen.

Egen innkalling, med vedlegg, vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte /generalforsamling.

Styret v/Mette Lonstad

e-post: styret@asenhagen.no

Vaktmester

Åsenhagen borettslag trenger ny vaktmester.
Vaktmesteren vi har i dag har sagt opp stillingen sin og ønsker at vi ansetter en ny så fort som mulig.

Har du eller noen du kjenner lyst på denne jobben kan de ta kontakt med styret ved

Elisabeth Vesth (97516426) eller Mette Lonstad (414 51 113)

Alternativt må vi ut på markedet og kjøpe denne vaktmestertjenesten.

Mvh. Styret i Åsenhagen Borettslag

Mette Lonstad 41451113

Dugnad 19/09-2017

Her er noe av det som skal gjøres:

  • Vaske endevegger
  • Klippe gress og kanter innover i skogen og rundt tørkestativ
  • Rydde hellegangene for gress.
  • Rake løv
  • Plukke søppel

Styret stiller med nødvendig utstyr. Dere stiller med arbeidslyst og pågangsmot.
Det blir bestilt container slik at dere kan få tatt en opprydning i loft, kjeller og hage  (Det er imidlertid ikke lov til å kaste farlig avfall her som f.eks. malingsspann )
Styret fikser kaffe, is og litt leskedrikk etter dugnad

Mvh.

Styret i Åsenhagen Borettslag

Mette Lonstad – 41451113

Info fra styret

SØPPELCONTAINERE

Vi minner om at i våre to søppelconteinere skal det kun kastes matavfall og papir.

Styret har observert at beboere i Åsenghagen brl. benytter søppelconteinerene til å kaste hageavfall, møbler, tepper, glass, metall, restavfall og andre brennbare materialer. Dette kan kastes på Roaf Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset. Hvis du/dere trenger henger har styret en henger til utlån.

Vi har motatt klage på at beboere i vårt borettslag benytter seg av Myhrengas søppelconteiner utenfor blokk nr. 15. Dette må vi få slutt på med en gang.

Mvh
Styret i Åsenhagen Borettslag
v/styreleder Mette Lonstad 41451113

Sommerfest 2017

Sommerfest i Åsenhagen borettslag

Lørdag 10.juni kl.1800 inviteres det til sommerfest på lekeplassen.
Vi setter opp partytelt og dekker langbord.
Vi ordner grill, tilbehør til grillmat samt drikke til maten, mens du/dere må selv stå for grillmat og det dere måtte ønske av drikke utover kvelden.

Det vil også bli arrangert litt leker for barna.

Håper så mange som mulig kan komme på dette sosiale arrangementet.

Påmelding til Elisabeth Vesth (Åsenhagen 29d) på tlf: 97516426 eller
på e-post elisabeth-vesth@hotmail.com

Velkommen

Hilsen Styret i Åsenhagen brl.