Dugnad 22. September kl.1730

 • Styret lager liste over oppgaver som skal utføres på forhånd.
 • Styret stiller med nødvendig utstyr. Dere stiller med arbeidslyst og pågangsmot.
 • Det blir bestilt container slik at dere kan få tatt en opprydning i loft, kjeller og hage 🙂
 • Styret fikser kaffe, kake og litt leskedrikk etter dugnad.

SØPPELCONTAINERE

 • Alle skal sørge for at lukene på containeren er lukket når de går derfra.
 • Barn som går med søppel må vises hvordan de skal lukke den.
 • Lukene skal lukkes nedenefra og opp.
 • Det skal ikke kastes hageavfall bak container.
 • Det skal ikke kastes møbler og annet søppel bak container som ikke går inn i hullet. Dette kan kastes på Roaf Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset. Hvis du/dere trenger henger har styret en henger til utlån.

UTLEIE AV HENGER

 • Depositum på henger er 500,- (sjekkes inn og ut av vaktmester, det blir tatt 200,- for vask av henger om ikke den er rengjort etter bruk)
 • Vaktmester (Jon Kristiansen) kan kontaktes på tlf. 901 87 145

 

Mvh.

Styret i Åsenhagen Borettslag

Stig Andersen – 4795146724