Velkommen til ny nettside.

Her vil diverse informasjon angående Åsenhagen borettslag bli tilgjengelig etterhvert.