Nytt om parkering

Fra og med 1. november blir det endringer i parkeringsrutinene i Åsenhagen borettslag. Det vil da ikke lenger være anledning for å parkere mer enn to biler pr boenhet. Det vil si, en bil i garasje og en på oppmerket plass.

Mer info om plasstildeling kommer innen 1. november.

Mvh
Styret i Åsenhagen borettslag.