Info fra styret

SØPPELCONTAINERE

Vi minner om at i våre to søppelconteinere skal det kun kastes matavfall og papir.

Styret har observert at beboere i Åsenghagen brl. benytter søppelconteinerene til å kaste hageavfall, møbler, tepper, glass, metall, restavfall og andre brennbare materialer. Dette kan kastes på Roaf Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset. Hvis du/dere trenger henger har styret en henger til utlån.

Vi har motatt klage på at beboere i vårt borettslag benytter seg av Myhrengas søppelconteiner utenfor blokk nr. 15. Dette må vi få slutt på med en gang.

Mvh
Styret i Åsenhagen Borettslag
v/styreleder Mette Lonstad 41451113