Om styret

Styreleder
Akmal Hussain
Åsenhagen 29F
Tlf: 980 16 179
Epost: styret@asenhagen.no

Styremedlem
John-Olav Brattbø
Åsenhagen 29D
Tlf: 404 53 947

Styremedlem
Malin Svea
Åsenhagen 23E
Tlf: 977 49 914

Styremedlem
Mette Lonstad
Åsenhagen 23B
Tlf: 414 51 113

Styremedlem
Rikard Rasmussen Bech
Åsenhagen 25E
Tlf: 980 63 145

Varamedlem
Rune Skaugstad
Åsenhagen 27A

Representant for fiberanlegg i Åsenhagen BRL
Jon Terje Houmsmoen
Åsenhagen 23B